Еталони, проверовъчни, за CM-влагомери, 10бр.

99,00лв.
118,80лв.

Ампули с прецизно отмерено количество вода, за проверка на изправността на CM-Classic, CM-Business, влагомерите на GANN и др. С тяхна помощ може да се провери изправността на уплътненията, както и точността на манометъра, в рамките допустимото отклонение в съдържанието на ампулите. Калциево-карбидните влагомери трябва да се проверяват преди извършване на експертизи, преди отговорни измервания или при периодичното им обслужване. С помощта на калибровъчните еталони можете във всеки момент да докажете коректността на измерването.

  • За CCM уреди създаденото налягане е 1bar
  • За GANN уреди създаденото налягане е 1.31bar


Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2019 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.