Калорифер, електрически, индустриален 22kW — TDS100

Моля, поискайте цена

Серията професионални калорифери TDS е предназначена за приложение в производствени помещения, складове, строителството, селското стопанство, бояджийството и др. Отоплителната мощност от 22kW е подходяща за зимно отопление на средно топлоизолирани помещения с обем до 400m³ до температура 20°C или с обем до 630m³ до температура 10°C. Тъй като електрическите отоплители не изгарят кислород и не отделят газове и водна пара, те са подходящи и за непроветряеми помещения. Могат да бъдат използвани съвместно със строителни осушители за поддържане на температурата в допустимите за технологичния процес граници.

Вграденият термостат поддържа предварително зададената температура и предпазва от излишен преразход на електроенергия.

Приборът отговаря на EN 60335-2-30/1998 ограничения Keymark, приложение B и директивите B.T. 73/23EEC и 93/68/EEC.

За целите на пожаробезопасността, калориферите от серията TDS са оразмерени с относително голям въздушен дебит, което позволява при една и съща отоплителна мощност получаването на малка температурна разлика между входящия и изходящия поток. Тази концепция позволява значително подобряване на безопасността и дълготрайността на приборите, като същевременно допринася за по-равномерното разпределение на температурата в цялото помещение.

Технически данни TDS 100
Мощност 11—22kW
Напрежение 400V / 50Hz
Ток 32A
Въздушен дебит 2200m3/h
Ориентировъчна температурна разлика (I / II степен) 14 / 28 °C
Топлинна защита да
Мобилност преносим
Мрежов съединител 63A - евро щекер
Термостат да
Дължина 510mm
Ширина 590mm
Височина 620mm
Тегло 23kg

Свалете Adobe ReaderПовече материали за електрическите калорифери на Trotec можете да разгледате тук:Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2018 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.