Реактив за CM-влагомери, ампули, 100 бр.

235,00лв.
282,00лв.

Химически чист реактив за надеждно измерване. Ампулите са подходящи за всички видове калциево-карбидни влагомери. Вижте CM-Classic и CM-Business.

Използвайте висококачествени консумативи!Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2019 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.