Устройства за продължителен високоскоростен запис

Моля, поискайте цена

Устройства за високоскоростен запис върху високообемни носители на данни

Технически данни
Параметри IL4-100 LR2 IL4-100 LR3 HiSpec LTR1 HiSpec LTR2 HiSpec LTR3 HiSpec LTR4
IL4-100 LR2 IL4-100 LR3 HiSpec LTR1 HiSpec LTR2 HiSpec LTR3 HiSpec LTR4
Макс. скорост
[кад./сек]
60 000 60 000 3 000 111 000 14 900 3 020
Скорост при макс. разд. способност
[кад./сек]
510 510 250 506 560 560
Разд. способност при 500 кад./сек.
[пиксели]
1280 × 1024 1280 × 1024 1280 × 1024 1280 × 1024 1696 × 1710 2336 × 1728
Разд. способност при 1 000 кад./сек.
[пиксели]
800 × 600 800 × 600 640 × 420 800 × 756 1696 × 954 1152 × 922
Разд. способност при 2 000 кад./сек.
[пиксели]
512 × 512 512 × 512 480 × 367 640 × 420 960 × 768 550 × 440
Разд. способност при 4 000 кад./сек.
[пиксели]
416 × 312 416 × 312 480 × 367 480 × 367 640 × 512 320 × 240
Монохромен сензор 10-bit CMOS 10-bit CMOS 10-bit CMOS 10-bit CMOS 8-bit CMOS 10-bit CMOS
Цветен сензор 10-bit CMOS 10-bit CMOS 10-bit CMOS 10-bit CMOS 8-bit CMOS 10-bit CMOS
Мин. затвор
[µs]
2 2 2 2 1 1µs
Макс. разд. способност
[пиксели]
1280 × 1024 1280 × 1024 1280 × 1024 1280 × 1024 1696 × 1710 2336 × 1728
Продължителен запис да да да да да да
Светочувствителност монохромен
[ISO]
3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200
Светочувствителност цветен
[ISO]
1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 2 400
Размер на пиксела
[µm]
14 14 14 14 8 7
Стандартна памет
[GB]
8 8 1 000 1 000 1 000 1 000
Разширение на паметта
[GB]
Автоматичен спусък не не не не не не
Видео изход HDMI HDMI не не не не
Захранване
[V]
10-26 10-26 115/230 115/230 115/230 115/230
Батерии не не не не не не
Запазване на записа в паметта при изкл. не не да да да да
Енергонезависима памет SD, SSD, USB SD, SSD, USB SSD SSD SSD SSD
Софтуер за управление FasMotion Web App FasMotion Web App Director 2 Director 2 Director 2 Director 2
Съвместимост с GiGEVision да да не не не не
Софтуерен лиценз не е необходим не е необходим не е необходим не е необходим не е необходим не е необходим
IRIG не не да да да да
Усилена конструкция не не не не не не
Размер (Ш × В × Д)
[mm]
184 × 112 × 46 184 × 112 × 46 229 × 508 × 381 229 × 508 × 381 229 × 508 × 381 229 × 508 × 381
Тегло
[kg]
1 1 22 22 22 22
Фирмен проспект IL4 Datasheet HiSpec LTR1 Datasheet HiSpec LTR2 Datasheet HiSpec LTR3 Datasheet HiSpec LTR4 Datasheet


Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2019 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.