Влагомер, калциево-карбиден — CM-Business

1690,00лв.
2028,00лв.

Калциево-карбиден влагомер от висш клас!

CM-Business вдига представите ни за точност още повече, при това десетократно. За разлика от CM-Classic, този уред е оборудван с електронна везна и електронен манометър. Допълнително предимство е и елиминирането на субективния фактор, като автоматично се отчита момента на стабилизацията на налягането в реакторния съд.

CM-Business има възможност, като допълнителна опция, да се включи към калкулиращо и печатащо устройство, с което изчисленията и протоколирането се автоматизират.

Тази химическа лаборатория, събрана в удобен куфар, Ви дава един от малкото достъпни начини за получаване на наистина меродавни данни. При това цената на CM-Business е значително по-ниска от химическите прибори със сравним клас на точност. Измерванията с калциево-карбидния метод са приети в много страни като стандартни за провеждане на експертизи. Практически всички производители посочват в технологичните карти на строителните материали допустимото съдържание на влага в CM%, т.е. измерено по калциево-карбидния метод.

В окомплектовката на CM-Business са включени еталони за тегло и за влагосъдържание, които позволяват във всеки момент точността да бъде проверена и да бъде отстранено каквото и да е съмнение във верността на показанията.

Идеалната комбинация от измервателни прибори за професионалиста е съвместното използване на калциево-карбидния влагомер и диелектричния влагомер T 650. Така изключително удобната работа на диелектрическия уред се комбинира с точността на калциево-карбидния и за много кратко време и с голяма надеждност могат да се обследват всякакви площи.

Забележка: Тъй като напоследък някои производители на електронни влагомери се опитват да разпространяват заблуждаваща информация за качествата на уредите си, сме поместили изявлението относно приложимостта на електронните методи за измерване на строителна влага на водещите технически браншови организации в Германия.

Необходими консумативи за работа с CM-Business:

Допълнителни опции за CM-Business:

Не оставяйте нищо на случайността!

Гаранция: една година.

Технически данни
Клас на точност: 0,1
Обхват на измерване: -1 до 2 bar
Защита от претоварване: да
Максимална грешка: ±2 mbar
Термометър за температурна компенсация: вграден
Сериен интерфейс: RS485
Скали: 100g
50g
20g
10g
други

Инсталирайте Adobe ReaderПовече материали за калциево-карбидния влагомер CM-Businessможете да разгледате тук:


Добави към количката:


Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2017 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.