Влагомер, калциево-карбиден — CM-Classic

1065,00лв.
1278,00лв.

Калциево-карбидният влагомер ще Ви защити от скъпи рекламации!

CM-Classic превъзхожда по точност в огромна степен всички достъпни електронни средства за измерване на влагосъдържанието в мазилки и замазки. Тази химическа лаборатория, събрана в удобен куфар, Ви дава един от малкото достъпни начини за получаване на наистина меродавни данни. При това цената на CM-Classic е значително по-ниска от химическите прибори със сравним клас на точност. Измерванията с калциево-карбидния метод са приети в много страни като стандартни за провеждане на експертизи. Практически всички производители посочват в технологичните карти на строителните материали допустимото съдържание на влага в CM%, т.е. измерено по калциево-карбидния метод.

В окомплектовката на CM-Classic са включени еталони за тегло и за влагосъдържание, които позволяват във всеки момент точността да бъде проверена и да бъде отстранено каквото и да е съмнение във верността на показанията.

Идеалната комбинация от измервателни прибори за професионалиста е съвместното използване на калциево-карбидния влагомер и диелектричния влагомер T 650. Така изключително удобната работа на диелектрическия уред се комбинира с точността на калциево-карбидния и за много кратко време и с голяма надеждност могат да се обследват всякакви площи.

Забележка: Тъй като напоследък някои производители на електронни влагомери се опитват да разпространяват заблуждаваща информация за качествата на уредите си, сме поместили изявлението относно приложимостта на електронните методи за измерване на строителна влага на водещите технически браншови организации в Германия.

Необходими консумативи за работа с CM-Classic:

Не оставяйте нищо на случайността!

Гаранция: една година.

Технически данни
Клас на точност: 1,0
Обхват на измерване: 2,5 bar
Защита от претоварване: да
Максимална грешка: ±25 mbar
Термометър за температурна компенсация: вграден
Скали: 100g (1,8 CM%),
50g (4,8 CM%),
20g (12,5 CM%),
10g (15 CM%) — таблица
2,5 bar

Инсталирайте Adobe ReaderПовече материали за калциево-карбидния влагомер CM-Classic можете да разгледате тук:Third-party trademarks, trade names, product and company names and logos mentioned or contained herein are trade marks or registered trade marks of their respective owners.
TechnoOptima™ and the TechnoOptima Logo™ are trade marks of TechnoOptima Ltd.
Copyright © 2008–2019 TechnoOptima Ltd. All rights reserved.